होमकुंड # Homekund

799

तांबे धातूचे बनवलेले होमकुंड, देवपूजेसाठी, कापूर जाळण्यासाठी किंवा होम/हवन करण्यासाठी उपयुक्त.

Homkund : Copper made Homkund, can be used while doing dev puja to burn camphor or for doing havan.
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!