सिट्रिन ब्रेसलेट # Citrine Bracelet

1200

आपले गुरुबळ उत्तम करण्यासाठी पुष्कराज रत्नाचे उपरत्न असलेले क्रिस्टल सिट्रिन ब्रेसलेट आहे. (ब्रेसलेट कसे सिद्‍ध करावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात ब्रेसलेटसोबत दिली जाते.)

Citrine Bracelet :The citrine crystal bracelet enhance the gurubal and also use as option to Yellow Sapphire. (Information on how to energies the bracelet, where to keep it is given along with the bracelet in printed form).
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!