सरस्वती-लक्ष्मी-गणेश यंत्र # Saraswati-Lakshmi-Ganesh Yantra

1299

सरस्वती-लक्ष्मी-गणेश यंत्राची पूजा धनवृद्‍धी आणि सुखसमृद्‍धीसाठी केली जाते.

Saraswati-Lakshmi-Ganesh Yantra : Saraswati Lakshmi Ganesh Yantra is worshiped for wealth and prosperity.
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!