श्री यंत्र

4500

आपल्या घरात सुखसमृद्धी यावी, भरभराटी व्हावी, यासाठी वास्तुतथास्तू श्री यंत्र देवघरात स्थापन करावे. सर्व यंत्रांचा राजा म्हणजे श्री यंत्र आहे. याची पूजा व उपासनेमुळे लक्ष्मीकृपा होते,भरभराटी होते. (यंत्र कसे सिद्‍ध करावे, कोठे ठेवावे याची माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात यंत्रासोबत दिली जाते.)
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!

Worlds Biggest Astro - Vastu Consultancy Centre

Best Study | Best Service | Best Result

Patrika Online & Offline Services

+91 9021900600 / +91 9822773336/ +91 9422035223

vastubalaji@gmail.com

Worlds Biggest Astro - Vastu Consultancy Centre

Best Study | Best Service | Best Result

Patrika Online & Offline Services

+91 9021900600 / +91 9822773336/ +91 9422035223

vastubalaji@gmail.com