श्रीयंत्र # Shreeyantra# Meru Shreeyantra #Lakshmi Yantra (4*4 इंच)

4200

आपल्या घरात सुखसमृद्धी यावी, भरभराटी व्हावी, यासाठी वास्तुतथास्तू श्री यंत्र देवघरात स्थापन करावे. सर्व यंत्रांचा राजा म्हणजे श्री यंत्र आहे. याची पूजा व उपासनेमुळे लक्ष्मीकृपा होते,भरभराटी होते. (यंत्र कसे सिद्ध करावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात यंत्रासोबत दिली जाते.)

Shree Yantra: In order to bring happiness and prosperity in your home, Vastutathastu Shri Yantra should be place in Devghar. Shree yantra is known as king of all yantras. Due to its worship and adoration, there will be Lakshmi Kripa and prosperity.(Information on how to energies the yantra, where to keep it is given along with the yantra in printed form).
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!