वास्तुसुगंध भीमसेनी कापूर # Vastusugandh Bhimseni Kapur

150

देवपूजेच्या वेळेस किंवा कोणत्याही अध्यात्मिक कार्यक्रमाच्या दिवशी जाळण्यासाठी वापरू शकता. विना केमिकल, आकारहीन व पारदर्शक भीमसेनी कापूर आहे.

Vastusugandh Bhimseni Kapur : Useful for burning at the time of daily devpuja or on the day of any spiritual event. Chemical Free, Shapeless and trasparent are some of its characteristics.
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!