वास्तुसुगंध देवटिळा # Vastusugandh Devtila

90

दररोजच्या देवपूजेसाठी वापरू शकता. देवांच्या मूर्तीवर किंवा फ्रेमवर कोणत्याही प्रकारचा डाग लागत नाही. विना केमिकल व चंदनाचा सुगंध असलेला देवटिळा.

Vastusugandh Devtila : This chemical free Devtila can be used for daily devpuja. It does not leave any type of stain on the idols or frames of the gods.
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!