वास्तुशुद्‍धी लॅम्प # Vastushuddhi Lamp

2799

वास्तुशुद्‍धी लॅम्प :आपल्या घरातील वातावरण शुद्धीसाठी सकारात्मक ऊर्जा कायम वाढवण्यासाठी सात प्रकारे या लॅम्प चा वापर करता येतो. यामध्ये श्रीगणेश यंत्र, श्रीयंत्र आणि सरस्वती यंत्राचा समावेश असणारा सुंदर वास्तुतथास्तू स्पेशल वास्तु शुद्धी लॅम्प. (लॅम्प कोठे, कसा ठेवावा आणि याचा 7 प्रकारे कसा वापर करावा याची माहिती सोबत दिली जाईल.)

Vastushuddhi Lamp :This lamps can be used in seven different ways to increase the positive energy and to purify the atmosphere in your home. It includes Shri Ganesha Yantra, Shri Yantra and Saraswati Yantra. (Information on where, how to place the lamp & how to use it in 7 different ways will be given along with it.)
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!