ब्रास कासव # Brass Kasav

300

ब्रास कासव मूर्ती घरात ठेवल्यामुळे सुखशांती, दीर्घायुष्य व सौभाग्यप्राप्ती होते. (यंत्र कसे सिद्‍ध करावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात यंत्रासोबत दिली जाते. )

Brass Kasav : Placing brass turtle idols in the house brings happiness, longevity and good fortune. (Information on how to energies the yantra, where to keep it is given along with the yantra in printed form).
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!