रेड जास्पर ब्रेसलेट # Red Jasper Bracelet

1200

रेड जास्पर यालाच सूर्यकांत मणी असेही म्हणतात. आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा, सुर्यग्रहाची अनुकूलता वाढण्यासाठी आणि शरीराची तेजबलकांती मिळवण्यासाठी याचा वापर करणे.(ब्रेसलेट कसे सिद्‍ध करावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात यंत्रासोबत दिली जाते.)

Red Jasper Bracelet : Red Jasper is also known as Suryakant Mani. It helps to boost confidence, positive energy, sunshine and radiance of the body. (Information on how to energies the bracelet, where to keep it is given along with the bracelet in printed form).
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!