ब्लॅक पेंडंट # Black Pendant

600

आजूबाजूच्या नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक चुंबकीय वलय यांच्यापासून आपले संरक्षण करण्यासाठी अतिशय उत्तम. गळ्यात धारण करू शकता किंवा जवळ ठेऊ शकता. लहान मुलांपासून ते वृद्ध व्यक्तींपर्यंत कोणीही हे धारण करू शकते.( पेंडंट कसे वापरावे किंवा धारण करावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेड स्वरूपात पेंडंटसोबत दिली जाते). Black Pendant – Great for protecting yourself from the negative energy around you and the negative magnetic field. Can be wore around the neck or held close. Anyone from small children to the elderly can use it. (Information on how to use it or how to wear it is given along with the pendant in printed form.)
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!