ब्लॅक टर्मोलिन ट्रॅंगल पेंडट # Black Tourmaline Triangle Pendant

600

आजूबाजूच्या नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक चुंबकीय वलय यांच्यापासून आपले संरक्षण करण्यासाठी अतिशय उत्तम. गळ्यात धारण करू शकता किंवा जवळ ठेऊ शकता. (पेंडंट कसे सिद्‍ध करावे व स्पेशल धारण विधी सोबत दिला जातो.) Black Tourmaline Triangle Pendant : Great for protecting yourself from the negative energy around you and the negative magnetic field. Can be wore around the neck or held close. ( Pendants are given along with how to energies and wear.)
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!