ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट # Triple Protection Bracelet

1200

Triple Protection Bracelet – The Triple Protection Bracelet is worn to ward off negative energy. It is composed of three of the most powerful protective crystals: Black Obsidian, Hematite, and Tiger’s Eye. These crystals work together to protect you from negative energy and increase positive energy. (Special information on how to use the product is given along with the product in printed form.)

ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट – हे नकारात्मक उर्जेचा प्रतिकार करण्यासाठी परिधान केले जाते. हे तीन सर्वात शक्तिशाली संरक्षणात्मक स्टोनपासून बनलेले आहे: ब्लॅक ऑब्सिडियन, हेमॅटाइट आणि टायगर आय.हे क्रिस्टल्स तुम्हाला नकारात्मक ऊर्जेपासून वाचवण्यासाठी आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवण्यासाठी एकत्र काम करतात.(ब्रेसलेट कसे सिध्‍द करायचे व धारण करावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात ब्रेसलेट सोबत दिली जाते.)
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!