टायगर आय ओम मणी ब्रेसलेट # Tiger Eye Om Mani Bracelet

1200

टायगर आय धारण केल्यामुळे आपले वाईट स्पंदना पासून संरक्षण होते. आत्मविश्वास वाढतो,मन, आरोग्य संतुलित राहते व त्यामुळे यश प्राप्ती चांगली होते. ( ब्रेसलेट कसे वापरावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेड स्वरूपात ब्रेसलेटसोबत दिली जाते).

Tiger Eye Om Mani Bracelet : Holding Tiger Eye protects you from bad vibrations. Grows confidence, mind and health stays balanced and success easily get achieved. (Information on how to use it or where to keep it is given along with the bracelet in printed form.)
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!