कार पिरॅमिड # Car Pyramid

1500

कार पिरॅमिड हे कार किंवा कोणत्याही चारचाकी वाहनाच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत उपयोगी आहे. यामुळे कारमध्ये व कारच्या बाहेर सकारात्मक ऊर्जा तयार होते व त्यामुळे भक्कम सुरक्षाकवच निर्माण होते. (यंत्र कसे सिद्‍ध करावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात यंत्रासोबत दिली जाते.)

Car Pyramid : Car Pyramid is extremely useful for the safety of a car or any four wheelers. Placing this device on the dashboard of the car creates positive energy inside and outside the car and thus creates a strong safety net. (Information on how to energies the yantra, where to keep it is given along with the yantra in printed form).
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!