Makrannd Sardeshmukh

(Founder & Director )

Vedic Vastushastra & Astrology Specialist

Building Biologist

Geopathologist (Greece Europe)

Numerologist

Energy Architect

शीतल मगदुम

नमस्कार सर, तुम्ही आमच्या दुकानाला १७/०४/२०१५ रोजी भेट दिली त्या दिवसापासून मी दर आठवड्याला बदल करीत होते आपण आलात त्यादिवशी मी बदल केला व माझी चांगली सुरुवात झाली. मी माझा दरवाजा उत्तर – पश्चिम कोपर्‍यात उघडला. आता माझ्याकडे येणारे ग्राहक अत्यंत समाधानी आहेत. आपण सांगितलेल्या खडेमीठ प्रयोगाचा देखील खुप फायदा झाला. एकंदरीत पूर्वीपेक्षा बरेच बदल केले आहेत आणि आम्ही वेळोवेळी आपली मदत घेत असतोच पण तुम्ही ती मदत करत आहात त्यासाठी मी आभारी आहे.
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!

Worlds Biggest Astro - Vastu Consultancy Centre

Best Study | Best Service | Best Result

Patrika Online & Offline Services

+91 9021900600 / +91 9822773336/ +91 9422035223

vastubalaji@gmail.com

Worlds Biggest Astro - Vastu Consultancy Centre

Best Study | Best Service | Best Result

Patrika Online & Offline Services

+91 9021900600 / +91 9822773336/ +91 9422035223

vastubalaji@gmail.com