गजलक्ष्मी # Gajlakshmi

5199

हत्तीची मुर्ती घरामध्ये ठेवावी. मूर्ती लाकडी,मेटलची, संगमरवरी,पितळी सोंड वर केलेली आनंदी मुद्रा असावी. गजराज मूर्ती घरात असल्याने धनवृद्धी आणि आयुवृद्धी चांगली होते. (यंत्र कसे सिद्‍ध करावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेंड स्वरुपात यंत्रासोबत दिली जाते.)

Gajlakshmi : The idol should be a happy posture made of wood, metal, marble, brass trunk. Gajlaxmi idol brings wealth and longevity in the house.(Information on how to energies the yantra, where to keep it is given along with the yantra in printed form).
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!