आशा कदम
आशा कदम - मुंबई
08-Nov-2019
मी आशा कदम, मकरंद सरांची मी खूप आभारी आहे कारण त्यांनी आमची अडचण, आमचे वास्तुमधील दोष समजुन घेऊन आम्हाला समजेल, कळेल अशा शब्दात वर्णन करून मार्गदर्शन केले. घरातील एखादी छोटी किंवा साधी वस्तू देखील म्हणजे दारातील पायपुसणे, इन्व्हर्टर बॅटरी इ. चुकीच्या ठिकाणी आले तर काय होऊ शकते याचा  परिणाम काय होऊ शकतो हे त्यांची व्हिजीट घेतल्यानंतर कळाले. आपल्या वास्तुसाठी दिशा किती महत्वाची असते हे आम्हाला कळाले. त्यांनी ज्याप्रमाणे घरात बदल करण्यास सांगितले त्याप्रमाणे आम्ही केले व आता आमच्या घरात खूप छान, आनंददायी व प्रसन्न वाटत आहे.
Copyright © 2020 Vastu Tathastu
Powered By builtCMS