अविनाश शिंदे
अविनाश शिंदे - कोल्हापूर
09-Mar-2019
मी अविनाश शिंदे रा. कोल्हापूर, मधून आहे. मी बिग एफ़ एम वर सकाळी मकरंद सरदेशमुख सरांचा कार्यक्रम ऎकून सरांकडून बांधकामाचा प्लान काढून घ्यायचा विचार केला आणि ती गोष्ट अंमलात आणली. तरी २५०० स्क्वे. फुट चे ३ मजली बांधकाम वेळेच्या आधी कोणतीही अडचण न येता पुर्ण झाले, यासाठी कुणालाही बांधकाम बाबतीत योग्य मार्गदर्शन हवे असल्यास तुम्ही पण आवर्जुन मकरंद सरदेशमुख सरांचे मार्गदर्शन घ्या....
Copyright © 2020 Vastu Tathastu
Powered By builtCMS