श्री अजित शहा
श्री अजित शहा ( विटा )
26-Jul-2016
कलश मंगल कार्यालय विटा

डिसेंबर २०१५ मध्ये मकरंद सरदेशमुख सरांनी आमच्या प्लॉट ची व्हिझिट करून पुर्ण वास्तुशास्त्र नुसार मंगल कार्यालयचा प्लान काढुन दिला. त्यानुसार आम्ही पाया काढुन काम सुरु केले. हे काम विना अडथळे पुर्ण झाले.
वास्तुशास्त्रानुसार प्लॅन केल्यामुळे २ माजली कार्यालयाचे काम ६ महिन्यात पुर्ण झाले. बांधकाम सुरु झाल्यापासून शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोणतीही अडचण आली नाही.जमिनीतील वास्तु दोषांवर उपाययोजना व बदल सांगितले त्यामुळे आमचे बांधकाम वेळेत व योग्य बजेट मध्ये पुर्ण झाले. याबद्दल मी सरांचे मनापासून खुप आभार मानतो.
Copyright © 2019 Vastu Tathastu
Powered By builtCMS