महेश देशमुख
महेश देशमुख ( वारणा कोडोली, कोल्हापुर )
05-Jul-2016
मकरंद सरदेशमुख यांना माझा मनःपुर्वक नमस्कार आधी मी सरांनचे आभार मानतो की त्यांनी आमच्या वास्तुला लवकरात लवकर भेट देऊन आमच्या सर्व अडचणी समजुन घेऊन आमच्या असणाऱ्या सर्व शंकाचे निरसन केले सरांचे मार्गदर्शन म्हणजे घरातल्या व्यक्ती प्रमाणे आहे त्यांची व्हिझिट करण्याची पध्दत खुप वेगळी आहे आम्हाला या गोष्टीचा खुप आनंद आहे की मकरंद सरदेशमुख सरांन सारखे खुप एवढे मोठे गुरू आम्हाला लाभले. सरांनकडुन मी माझे घर, गोठा, फार्म हाऊस, फुड प्रोसेस कंपनी आणि नवीन प्लॉटिंग प्रोजेक्ट हे सगळं व्हिझिट करून घेतलं आहे आणि या गोष्टीचा एवढा आनंद झाला आहे की आम्हाला सरांचा व्हिझिट नंतर कोणत्याच गोष्टीत अडचणी आल्या नाहीत सरांनाची व्हिझिट झाल्यानंतर सगळी कामे सुरळीत पार पडत गेली आम्ही फक्त सरांनी सांगितल्या प्रमाणे उपाय केले तेवढ्याच लवकर आम्हाला रिझल्ट मिळायला सुरुवात झाली आणि व्हिझिटनंतर ही सरांचे मार्गदर्शन आम्हाला पुर्णपने मिळाले आहे आणि सरांचे मार्गदर्शन अजुन ही चालु आहे.
Copyright © 2020 Vastu Tathastu
Powered By builtCMS