अर्पिता देसाई
अर्पिता देसाई (पुणे)
26-Jul-2016
सर आपल्या व्हिझिट नंतर घरात तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे बदल केल्यावर आमच्या घरात नेहमी होणारी भांडणे , किरकिर ,वाद आता बंद झालेत. घरात खुप समाधानी वाटते.घरातील सगळ्यांचे आता सुरळीत चालले असून, माझ्या मिस्टरांचा व्यवसायही तुमच्या मार्गदर्शनाने चांगला चालला आहे. माझी मुलेपण आता त्रास देत नाही व त्यांची शैक्षणिक प्रगती झाली आहे. माझ्या मिस्टरांचा आजार कमी होऊन रीपोर्ट चांगला आला आहे, ते आता पाहिल्यासारखे घरात चीडचीड करत नाही. घरातील व्यक्तींना हवे नको ते पाहतात.त्यांच्यातील समजूतदारपणा वाढला आहे. आमच्या घरात आर्थिक सुधारणा झाली आहे. त्याबद्दल मी तुमची खुप आभारी आहे. आमच्या घराला समाधानी, आनंदी बनविल्या बद्दल मी तुमची शतशः आभारी आहे .सर फक्त हे तुमच्यामुळे शक्य झाले. धन्यवाद.
श्री अजित शहा
श्री अजित शहा ( विटा )
26-Jul-2016
कलश मंगल कार्यालय विटा

डिसेंबर २०१५ मध्ये मकरंद सरदेशमुख सरांनी आमच्या प्लॉट ची व्हिझिट करून पुर्ण वास्तुशास्त्र नुसार मंगल कार्यालयचा प्लान काढुन दिला. त्यानुसार आम्ही पाया काढुन काम सुरु केले. हे काम विना अडथळे पुर्ण झाले.
वास्तुशास्त्रानुसार प्लॅन केल्यामुळे २ माजली कार्यालयाचे काम ६ महिन्यात पुर्ण झाले. बांधकाम सुरु झाल्यापासून शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोणतीही अडचण आली नाही.जमिनीतील वास्तु दोषांवर उपाययोजना व बदल सांगितले त्यामुळे आमचे बांधकाम वेळेत व योग्य बजेट मध्ये पुर्ण झाले. याबद्दल मी सरांचे मनापासून खुप आभार मानतो.
भास्कर गायकवाड
भास्कर गायकवाड ( पुणे )
05-Jul-2016
सरांची व्हिझिट होण्या आधी आमची घरची परिस्थिती खुप गरिबीची होती. आमचे १० वर्षापासुनचे कर्ज रखडले होते आणि २००५ पासुन कोर्ट प्रकरण चालु होते आमचे कोणतेही काम सुरळीत पार पडत नव्हते. आम्ही एक दिवस सरांचा साम टी.व्ही वर कार्यक्रम पहिला आणि एकदाच पाहताच आम्हाला सरांचा कार्यक्रम खुप आवडला आणि तेव्हाच आम्ही सरांची व्हिझिट करण्याचे ठरवले आणि आम्ही सरांची व्हिझिट घेण्यासाठी नाव नोंदवले आणि सर जेव्हा आमच्या घरी व्हिझिट करण्यासाठी आले तेव्हा त्यांची काम करण्याची पद्धत आम्हाला खुप आवडली आमच्या घरातील सर्व अडचणी सरांनी खुप चांगल्या पद्धतीने समजुन घेऊन त्यावर खुप चांगल्या साध्या-सोप्या उपाय योजना सांगितल्या आणि आमची व्हिझिट झाल्यानंतर बरोबर १० दिवसांनी आमच्या सर्व अडचणी दुर होऊ लागल्या सर्व कामे हळुहळु मार्गी लागत गेली आणि आमचे जे १० वर्षापासुनचे कर्ज होते ते हि फिटले आणि आमच्या कोर्ट - कचेऱ्या कायमच्या बंद झाल्या आणि हे फक्त सरांमुळे झाले आणि सरांचे मार्गदर्शन आम्हाला अजुनही मिळत आहे सर तुमचा असाच आशिर्वाद आमचा घरावर राहू द्देत.

मनपुर्वक आभार
अमर गव्हाणे
अमर गव्हाणे ( पुणे )
05-Jul-2016
माझा व्यवसाय गेली २८ वर्षापासुन चालु आहे पण व्यवसायामध्ये काहीच प्रगती नव्हती मला खूप समस्यांना सामोरे जावे लागत होते ग्राहकांकडून येणारे पैसे ही नीट येत नव्हते माझ्या ऑफिस मध्ये काम करणारे कामगार ही मला पाहिजे तसे आणि त्यांचे शिक्षण हवे तसे मला मिळत नव्हते. हि सर्व परिस्थिती पाहून माझे ही काम करण्यात लक्ष लागत नव्हते आणि मी एक दिवस ग्राहक पेठ, टिळक रोड पुणे येथे असलेला तुमचा फ्लेक्स पहिला होता तेव्हा मी एकदा व्हिझिट करून घेण्यास काय हरकत आहे या उद्देशाने मी सरांनच्या ऑफिस मध्ये फोन केला तेव्हा सरांनी खुप शांतपणे माझ्या सर्व अडचणी समजुन घेऊन माझ्या ऑफिसला व्हिझिट दिली. सरांनी सांगितलेले सर्व बदल मी ऑफिस मध्ये केले आणि व्हिझिट झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी माझे ऑफिस खुप छान सुरु झाले आणि हे फक्त मकरंद सरदेशमुख सरांनमुळे झाले आहे मी सरांनचा खुप आभारी आहे.
रमेश अहिरे
रमेश अहिरे ( चेंबुर, मुंबई )
05-Jul-2016
सर तुमची व्हिझिट होण्याआगोदर आमच्या घरामध्ये आम्हाला खुप प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. तुमची व्हिझिट आमच्या घरी आधीच खुप लवकर झाली असती तर म्हणजेच तुमची माहिती आम्हाला लवकर भेटली असती तर खुप बरे झाले असते. पण सर आम्ही तुमच्याकडुनच व्हिझिट करून घेतली ह्याचा आम्हाला खुप आनंद आहे. तुमच्या व्हिझिटचे आम्हाला खुप चांगल्या प्रकारे फायदे झाले आहेत. सध्या घरात शांतता असून माझी मुले व पत्नी तसेच माझी तब्बेत चांगली असुन माझ्या पायाच्या दुखाण्यापासून आराम आहे. मुले अभ्यास करू लागली आहेत. खर्च करण्याचे प्रमाण घटले आहे आणि मी ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहे तेथे मला यश मिळाले असुन त्यामुळे कंपनीची प्रगती झाली आहे.
महेश देशमुख
महेश देशमुख ( वारणा कोडोली, कोल्हापुर )
05-Jul-2016
मकरंद सरदेशमुख यांना माझा मनःपुर्वक नमस्कार आधी मी सरांनचे आभार मानतो की त्यांनी आमच्या वास्तुला लवकरात लवकर भेट देऊन आमच्या सर्व अडचणी समजुन घेऊन आमच्या असणाऱ्या सर्व शंकाचे निरसन केले सरांचे मार्गदर्शन म्हणजे घरातल्या व्यक्ती प्रमाणे आहे त्यांची व्हिझिट करण्याची पध्दत खुप वेगळी आहे आम्हाला या गोष्टीचा खुप आनंद आहे की मकरंद सरदेशमुख सरांन सारखे खुप एवढे मोठे गुरू आम्हाला लाभले. सरांनकडुन मी माझे घर, गोठा, फार्म हाऊस, फुड प्रोसेस कंपनी आणि नवीन प्लॉटिंग प्रोजेक्ट हे सगळं व्हिझिट करून घेतलं आहे आणि या गोष्टीचा एवढा आनंद झाला आहे की आम्हाला सरांचा व्हिझिट नंतर कोणत्याच गोष्टीत अडचणी आल्या नाहीत सरांनाची व्हिझिट झाल्यानंतर सगळी कामे सुरळीत पार पडत गेली आम्ही फक्त सरांनी सांगितल्या प्रमाणे उपाय केले तेवढ्याच लवकर आम्हाला रिझल्ट मिळायला सुरुवात झाली आणि व्हिझिटनंतर ही सरांचे मार्गदर्शन आम्हाला पुर्णपने मिळाले आहे आणि सरांचे मार्गदर्शन अजुन ही चालु आहे.
महेश पाटील
महेश पाटील ( कोल्हापुर )
05-Jul-2016
मी सरांचा एकदा टोमॅटो एफ.एम वरील वास्तुतथास्तु हा कार्यक्रम ऐकुन व्हिझिट करण्याचे ठरविले. सरांनी लवकरात लवकर वेळ काढून आमच्या वास्तुला भेट दिली आम्ही आमचे जुने घर पाडुन सरांन कडुन नवीन घराचा प्लॅन काढून घेतला सरांनी सांगितल्या प्रमाणे आम्ही आमचे पूर्ण घर वास्तुशास्त्रा प्रमाणे करून घेतले आमचे बांधकाम सुरू असताना कोणत्याच अडचणी आम्हाला आल्या नाहीत सर्व काम सुरळीत पार पडले. सर्व बांधकाम सुरू असल्यापासुन सरांचे मार्गदर्शन आम्हाला मिळत राहिले. सरांचे खुप मोलाचे मार्गदर्शन आम्हाला मिळाले सरांच्या याच मोलाच्या मार्गदर्शनामुळे आमची बिझनेस स्थिती सुधारली असून घरात होणारे आजारपण कमी झाले आहे.
श्री राजन कदम
श्री राजन कदम (कोल्हापुर)
22-Sep-2015
आपला दररोज सकाळी कोल्हापुर ६. ४५ वाजता टोमॅटो एफ.एम वर आपण सादर करीत असलेला , "वास्तु तथास्तु "हा कार्यक्रम ऐकुन त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमातुन आपण दररोज करीत असलेले मार्गदर्शन ,सुचविण्यात येत असलेले सोपे -सोपे तोडगे व त्यातुन होणारे लक्षणीय लाभ याचा अनुभव घेतल्यानंतर आम्हा पती -पत्नीस आपणास भेटण्याची आतुरता लागली त्यानुसार फोनवरून आपली वेळ घेऊन आमची वास्तु पाहण्याची विनंती केली या विनंतीस मान देऊन आपण वेळ देऊन आमची वास्तु आपण पहिली .

वास्तुतील दोष निवारणासाठी आपण सुचविलेले बदल ,त्याचप्रमाणे पिरॅमिड व यंत्रांच्या सहाय्याने आपण केलेल्या उपायांमुळे आश्चर्यकारक बदल लगेचच जाणवले व न होणारी कामे पटापट होऊ लागली त्याचप्रमाणे मुलांचे प्रश्न सोडवण्यास अत्यंत मोलाची मदत झाली .

वास्तुदोष निवारणानंतर आलेल्या आश्चर्यकारक अनुभवांमुळे आपण दिलेल्या बहुमूल्य सल्याबद्दल आमचे कुटुंबिय सदैव ऋणी राहील .

"आपल्या पुढील कार्यास आमच्या शुभेच्छा "
सारिका पाटील
सारिका पाटील (इचलकरंजी)
22-Sep-2015
सरांची व्हिझिट आमच्या घरी झाली त्यानंतर थोड्याच दिवसात आम्हाला खुप चांगले रिझल्ट मिळाले त्यामुळे आमच्या घरातील अडचणी दूर झाल्या आमच्यावर जे कर्ज होते ते सर्व कर्ज फिटले . आधी आमचा व्यवसाय ही सुरळीत चालत नव्हता पण सरांची व्हिझिट झाल्यानंतर आमची बससेवा एजन्सी काश्मिर ते कन्याकुमारी सुरु झाली आणि त्या नंतर आम्ही अजुन दोन बसेस आणि कार विकत घेतली आहे .

फक्त हे सरांमुळे शक्य झाले आम्हाला खुप चांगले रिझल्ट मिळाले त्यामुळे मी सरांचे खुप मनापासुन आभार मानते .
अंजली भोसले
अंजली भोसले (सिंहगड रोड ,पुणे)
22-Sep-2015
सर्वात प्रथम मी सरांचे मनापासुन आभार मानते त्यांनी आमच्या घरी व्हिझिट दिली त्यामुळे आमच्या घरामध्ये खरंच खुप चांगली प्रगती झाली आहे .सरांची व्हिझिट आमचा घरी होण्या आगोदर मी स्वतः खुप आजारी असायचे पण सरांच्या व्हिझिट नंतर आम्हाला घरामध्ये खुप चांगले बदल जाणवत आहेत . माझ्या मिस्टरांना चांगली नोकरी मिळाली आहे. माझ्या मुलांची ही चांगली प्रगती झाली आहे .
 
 Page 1 of 2 
Copyright © 2018 Vastu Tathastu
Powered By builtCMS